Før nåværende låven ble bygd i 1946 – etter jernbanen i 1920
Etter låven ble bygd i 1946