Oppgraderingen av gården

Våren og sommeren 2015 ble hovedhuset og låven pusset opp. Våningshuset sto tomt da vi overtok, og låven var i meget dårlig stand. Dagfrid Bråtane har stått for det konseptuelle med farger, innredning osv og Morten Moland fra Johnny Jensen AS koordinerte alle arbeidene på gården. Det ble naturlig nok en del dyrere enn planlagt, men kvaliteten på arbeidene som ble utført er meget god – bildene taler for seg selv. Det er flinke håndverkere i regionen!

Fotograf Haakon Sundbø, har tatt de fleste bildene som finnes på nettsidene.

I tillegg har vi hatt stor glede av å kunne trekke på erfaringen og kompetansen til vår gode nabo – Edvin Svendsen. Edvin har bodd i området i mange år, og kjenner både gården og området rundt bedre enn de fleste. For oss har det vært en stor fordel å kunne trekke på Edvins kjennskap. I tillegg har Edvin også tre flinke sønner som også har vært bidragsytere med rydding og plenklipping!

Videre planer

Planen for Kurdøla er at det skal bli en bærekraftig drift av gården. Det betyr at vi må utvikle eiendommen både med tanke på skogsdrift, jakt og turisme. Hovedhuset og låven fremstår i dag i meget god stand. Den videre planen er – gitt offentlige myndigheters godkjennelse og at prosjektene kan budsjetteres med overskudd – blant annet følgende:

Låven står i dag tom. Vi vurderer ulik alternativ bruk av denne, og er åpne for forslag!

Kurdøla lå opprinnelig nærmere Toke, men gitt jernbanen som kom måtte flere bygninger flyttes og rives. På sikt vil vi søke om å bygge opp igjen et av byggene som lå nærmere Toke og gjenopprette Kurdøla som den en gang var. Som en del av dette er vi i dialog med Jernbaneverket om å fjerne deler av jernbanefyllingen, men beholde den gamle broen. Vi vil i den forbindelse også søke om å legge om veien som i dag går igjennom tunet på Kurdøla til å legges på baksiden av låven.

Opparbeidelse av brygge nede ved Kragerøfjorden. Kurdøla eier et stykke som grenser ned mot fjorden, og i samarbeid med naboene vil vi søke om å opprette en brygge og noen parkeringsplasser.

Det finnes flere hytter på eiendommen. Vi vurderer for tiden alternativ bruk av disse, og de må også restaureres.

Flott steinbro på den nedlagte togbanen.
Flott steinbro på den nedlagte togbanen.