Historie

Her ser vi huset på Kurdøla før det ble flyttet. I bakgrunnen ser vi Toke. DEtte huset ble flyttet over på ny grunnmur da Kragerø-banen ble bygget. Bildet har tidligere vært ii bruk i Arven nr. 31 1982 og tilhører Magne Kurdøl
Her ser vi huset på Kurdøla før det ble flyttet. I bakgrunnen ser vi Toke. Dette huset ble flyttet over på ny grunnmur da Kragerø-banen ble bygget.

Kurdøla gård er en meget gammel gård med røtter tilbake til 1600 tallet. Gården ble rundt 1930 kjøpt av Vadfoss Bruk, og ble senere overtatt av Statskog Vadfoss AS. Statskog la Kurdøla ut for salg i 2014 og ny eier, Kurdøla AS, overtok i 2015.

Kragerøbanen ble bygget i 1920 årene. Det ble da laget en stor fylling med bro over elva der hvor hovedhuset til gården lå. Hovedhuset ble derfor flyttet rundt 20 meter til der hvor huset i dag ligger. Kragerøbanen ble nedlagt for over 20 år siden, og vi ønsker på sikt å få fjernet deler av jernbanefyllingen for å gjenskape tunet på gården som den opprinnelig var i flere hundre år.

Se flere gamle bilder fra gården

Om eiendommen

Det er noe dyrket mark rundt gården, men den har ligget brakk i mange år. Skogen har blitt drevet aktivt i alle år. AT Skog har nå overtatt driftsansvaret for skogen. Totalt er eiendommen på noe over 8.000 dekar. Det er noe over 5.000 dekar produktiv skog og rundt 2.500 dekar som er fredet.

Skog

Kurdøla i dag består av en hovedteig som ligger ved gården både i Drangedal og Kragerø kommune. Totalt er denne noe over 7.000 mål. Nedenfor finner du et kart som viser eiendommens utstrekning. Den vestre delen av eiendommen er fredet, og grenser til et større område som er fredet. I dette området kan det ikke drives skogbruk, men området er tilgjengelig for jakt og fiske.

Området har en meget variert flora og fauna, og området egner seg i tillegg til jakt og fiske også meget god til fotturer.

I tillegg til området rundt Kurdøla eier også gården et område ved Kragerøfjorden (Grønnåsliane) og et område ved E18.

Vi har inngått en avtale med AT Skog for driften av skogen. Det blir høsten 2015 utarbeidet nye skogbruksplaner for eiendommen, og disse vil legge planene for skogdriften de neste årene.

Hytter

På eiendommen finnes flere hytter. Noen av disse har vært brukt av jegere, en liten bu brukes av DNT, en tømmerhytte har vært utleid i en årrekke og i tillegg finnes det noen eldre arbeidsbrakker osv. Vi vil forsøke å lage en plan for oppussing og fremtidig bruk av disse hyttene i løpet av høsten. Det kan være i forbindelse med jakt, fiske eller turisme. Området er veldig stille og fint – det finnes heller ingen skjemmende høyspentledninger eller lignende igjennom området, så det er mange alternativer som vi vurderer i forhold til fremtidig utvikling av hyttene.

Kart som viser den største teigen i eiendommen
Kart som viser den største teigen i eiendommen