Kurdøla har et godt jaktterreng for både elg, hjort, rådyr, bever og annen småvilt. Jakten er foreløpig ikke leid ut. Vi er i dialog med en nabo som kan bistå med jakthunder o.l., og vurderer om det er et marked for jegere som gjerne vil leie jakt med «full pakke», dvs leie hunder, jaktleder, våninghuset mm.

Tilknyttet gården ligger det flere jakt- og fiskehytter. Fisket i vannene er også godt. Disse hyttene skal etter hvert kunne leies, men de er foreløpig ikke satt i stand til utleige.

Bilde av Trolltjørnhytta, laftet hytte som ligger ved Trolltjørn
Trolltjørnhytta ligger like ved et godt fiskevann